QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança

Neteja de portes i finestres d'alumini

Si la fusteria exterior d'alumini arriba amb proteccions adhesives aquestes s'han de retirar abans de tres setmanes des de la seva instal·lació. Per retirar-les no s'ha d'utilitzar productes corrosius ni objectes que puguin ratllar la superfície.

Per la neteja dels perfils d'alumini utilitzar algun detergent suau ph neutre en forma diluïda, aplicant-lo amb un drap suau o esponja que no ratlli, de dos a tres vegades a l'any.

En primera línia de mar aconsellem realitzar l'anterior operació una vegada al mes per evitar tasques de salnitre.

Les inpureses i residus que poden introduir-se entre els canals i els desaigües, retirar-los utilitzant simplement una broqueta petita del seu aspirador. 


 
Qualumsign - info@qualumsign.com