QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança

PRAC 40F

  1. Practicable sense pont tèrmic canal europeu
  2. La serie prac 40 F esta composta per perfils de marc de 40mm o 60mm  i perfils de fulla de 47mm, ensamblat a tall dinglet amb 3 nivells d'estanquitat amb juntes de EPDM.i un envidrament de fins 22mm
  3. Ferratjes d'altes prestacions de canal europeu i sistema de microventilació ocult que conpleix amb el codic tecnic de l'edificació C.T.E.
  4. La robustesa, el confort i l'elegància defineixen les seves altes prestacions oferint un alt nivell de confort.
  5. Per els seus alts aillaments termics les finestres QUALUMSIGN permeten estaviar energia i reduexen les molesties del soroll exterior

 

 


 
Qualumsign - info@qualumsign.com