QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança

PRAC 55 RPT C16

  1. Practicable pont termic canal 16
  2. La serie prac 55 rpt c16 esta composta per perfils de marc de 55mm o 70mm i perfils de fulla de 63mm amb 3 cambres d'aire, ensamblat a tall dinglet amb 3 nivells d'estanquitat amb juntes de EPDM.i un envidrament de fins 39mm
  3. Ferratjes d'altes prestacions de canal 16 amb angulars antipalanca i sistema de microventilació ocult que conpleix amb el codic tecnic de l'edificació C.T.E.
  4. Trencament de pont termic millorat amb poliamides de 22mm per suprimir cuansevol condució de fred o calor oferint un nivell de confort termic superior i eliminar cualsevol condensació per canvi de constranst termic
  5. Per els seus alts aillaments termics les finestres QUALUMSIGN permeten estaviar energia i reduexen les molesties del soroll exterior 

 

 


 
Qualumsign - info@qualumsign.com