QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança

PRAC OCULTA RPT C16

  1. Practicable fulla oculta pont termic canal 16
  2. La serie prac oculta rpt c16  esta composta per perfils de marc de 70mm i perfils de fulla de 68mm amb 3 cambres d'aire, ensamblat a tall dinglet amb 3 nivells d'estanquitat amb juntes de EPDM.i un envidrament de fins 30mm
  3. Ferratjes d'altes prestacions de canal 16 amb angulars antipalanca i sistema de microventilació ocult que conpleix amb el codic tecnic de l'edificació C.T.E.
  4. Trencament de pont termic millorat amb poliamides de 22mm per suprimir cuansevol condució de fred o calor oferint un nivell de confort termic superior i eliminar cualsevol condensació per canvi de constranst termic
  5. Per els seus alts aillaments termics les finestres QUALUMSIGN permeten estaviar energia i reduexen les molesties del soroll exterior

 

 


 
Qualumsign - info@qualumsign.com