QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança

Factor solar

  • Factor solar: És el quocient entre la radiació solar a incidència normal que s'introdueix a l'edifici a través del vidre i la que es produiria si el vidre es substituís per un forat perfectament transparent. El factor solar és proporcionat pel propi fabricant en les especificacions tècniques del producte.
  • Factor d'ombra: És la radiació incident en un forat que no és bloquejada per la presència d'obstacles de façana tals com trencaments de façana, voladissos, tendals, sortints laterals o altres.
  • Factor solar modificat (Fs): Producte del factor solar pel factor d'ombra.
 
Qualumsign - info@qualumsign.com