QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança

valor "U"

Què és el VALOR "U"?
La capacitat d'aïllament d'una finestra, depèn del nivell d'aïllament de perfil i el vidre. Es mesura a través del valor "U" que mesura l'intercanvi de temperatura que es produeix entre exterior i l'interior de la finestra valor valor U (W/m2K).

Una finestra amb el mateix perfil i el mateix vidre però amb diferent mesura pot canviar el valor "u".

Com més baix és el valor U del perfil i el vidre més gran és la capacitat d'aïllament la finestra.

 
Qualumsign - info@qualumsign.com